Planeet Aarde

De Aarde is opgebouwd uit chemische en fysische lagen. De buitenste laag is een lichte, relatief rigide korst van silicaten met variërende dikte. Onder de continenten ligt continentale korst met een gemiddelde dikte van ca. 35 km en een dichtheid van 2,2 tot 2,9 g/cm3. Onder de oceanen ligt oceanische korst met een gemiddelde dikte van ca. 8 km en een dichtheid van 3,3 g/cm3.

Ref. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)

Continue Reading →

Themadag ‘Hoe ver(-)gaat het veen?’

De veenweidegebieden in Utrecht en Holland zijn kwetsbaar. Als we ze blijven drooghouden pompen we ons zelf naar beneden en blijft er weinig veen meer over. Wetenschap, beleid en praktijk spraken elkaar over oplossingen.

Bosatlas van de ondergrond van Nederland

In het kader van het programma MijnAarde werd op 25 juni 2009 De Bosatlas van Ondergronds Nederland gepubliceerd. Continue Reading →

Reverse archeology is archeologie op zijn kop!

 The Missing Link ontwikkelde een nieuwe zienswijze op de ruimtelijke ordening: niet aan het eind maar aan het begin van het ontwikkelingsproces wordt vastgesteld wat we met archeologie willen  èn kunnen. Continue Reading →

Dag van de Aarde 2008, meisjes en de metro Noord/Zuidlijn in A’dam

Elk jaar is het op 22 april de Dag van de Aarde.  In 2008 organiseerde ‘MijnAarde’ een speciale ontdekkingstocht over de geologie voor meisjes van 11 en 12 jaar.

Continue Reading →

We gaan de diepte in!

Amsterdam is een drukke stad. Bovengronds is er steeds minder ruimte. Daarom maken we gebruik van de ruimte ondergronds. We gaan de diepte in om ondergronds een metro te bouwen.

Continue Reading →

Creatief Atelier: studenten bedenken creatieve klimaatideeën voor Rotterdam

Zo’n 130 studenten bedachten in teams boven in de Toren van Gemeentewerken Rotterdam creatieve oplossingen voor Rotterdamse klimaatvraagstukken.

Continue Reading →

MijnAarde op het INCOSE Internationaal Symposium 2008

Op 15 juni 2008 opent Bert Klerk, directeur van ProRail, het 18 symposium van de International Council on Systems Engineering, thema Systems Engineering for the Planet.
Continue Reading →